Annonceringstrend: Native Advertising

Fotocredit: MetroXpress

Når du læser dagens nyheder online, shopper eller tjekker dit Facebook newsfeed igennem, vil du blive eksponeret for et utal af reklamer. Ofte vil webaviser være omgivet af bannerannoncer og pop-up annoncer – alle reklamer, der springer i øjnene, men faktisk ofte medfører den såkaldte banner-blindhed. Et annonceringsfænomen er dog kommet frem i lyset og forsøger at gøre op med disse former for annoncer, nemlig native advertising.

Annonceringstendenser

Nyhedssites og en lang række websites har i lang tid brugt banner-annoncer og pop-up annoncer, hvor fokus ligger på brandet i form af dets service eller produkt. Reklamer, vi kender som værende blinkende, store, gule eller røde, fyldt med logoer og gerne med et catchy, let genkendeligt, slogan:

“Banner ads, for example, often try to attract consumers’ attention via placement (e.g., top of the page) and animation. Such ads are interruptive, distracting, and largely unwanted.“(Campbell & Marks, 2015, s.600).

Alle sammen reklamer vi helst undgår ved enten hurtigt at lukke dem ned eller installere en adblocker. Det viser sig nemlig, at forbrugeren i højere grad er afventende og ønsker at være selvbestemmende i sin interaktion med brandet: ”Vi tager også først kontakt, når VI er parate. Verden er kundens enorme tagselvbord, og virksomhederne bør tænke ”pull” snarere end ”push”.” Således lyder det fra Bureaubiz selv, og det viser sig, at der er noget om det. Nu er der nemlig opstået en række tiltag som reaktion på denne blindhed og irritation over for reklamer. Tiltag, der prøver at vende reklamer til et format, der giver værdi og skaber relevans for forbrugeren frem for irritation – og her kommer native advertising ind i billedet.

Hvad er Native advertising?

Native Advertising er et kommunikationsfænomen, der som sagt er dukket op som modsvar til de traditionelle annonceformater.

Native advertising er kommercielt indhold, der ligner redaktionelt indhold og derfor er at finde i det naturlige flow på den respektive platform. Den grundlæggende tanke med native advertising er, som Native Advertising Institute definerer det:

“(…) an audience-first discipline that is focused on creating the best possible audience experience by providing relevant and useful content in a format that adds to the reader experience and stays true to the form and function of the media.”.

Oversat betyder det, at det er en annonce, der er placeret blandt platformens øvrige indhold, hvor det kommercielle budskab samtidig også falder naturligt ind i det redaktionelle indhold. Dét, der karakteriserer native ads er, at indholdet: “(…) i form, følelse og funktionalitet ligner mediets eget.” Det betyder eksempelvis, at native ads faktisk ofte vil være udformet af journalister, når de er at finde på onlinemagasiner. Det grundlæggende i disse annoncer er hermed, at du som forbruger får en oplevelse, der er relevant og værdifuld og som måske endda får bragt dine følelser i spil.

Men er det løsningen på alt?

Det kan der sås tvivl om, da native advertising også har oplevet en del modstand. Det gælder både i forhold til den journalistiske genre og gennemsigtigheden på annonceringsformen. Dette sætter mediekommentator Lasse Jensen eksempelvis ord på i Mette Lützhøfts artikel om selvsamme annonceringsform:

”Det, der sker, er, at nu kommer der artikler ud, hvor du skal kigge godt efter, om det er journalistik eller reklame. For de folk, der laver dem, bliver dygtigere og dygtigere til det. Når de grænser bliver udvisket, bliver journalistikken udvisket.”

Denne kritik er ikke kun at finde i Danmark, men hersker i høj grad også i udlandet. Eksempelvis skriver The Huffington Post i sin artikel ”The Native Ad Controversy”:

Staffers may have to live with this new reality and get used to writing about things that are not really news, like “15 Things You Didn’t Know About 15 Captains, Commanders And Conquerors,” sponsored by Captain Morgan. Seriously, these are actual stories.”

Samtidig høster native advertising også en del kritik for en manglende gennemsigtighed. Eksempelvis har University of Georgia lavet en undersøgelse, hvor resultaterne var følgende:

“Her udsatte forskere fra fakultetet for journalistik og kommunikation 242 læsere for en blanding af journalistiske artikler og advertorials af forskellig art. Kun 7 procent opdagede, når der var tale om advertorials.”

Native advertising synes dermed at skille vandene, når det kommer til troværdighed og gennemsigtighed.

Mon du selv er blevet eksponeret for Native Advertising?

Svaret er højst sandsynligt ja. Besøger du onlinemagasiner eller webaviser, vil det være indhold med teksten annonce, sponsoreret eller sponsoreret indhold placeret i toppen eller bunden af indholdet. Et eksempel er nedenstående annonce, som Metroxpress har udarbejdet som et tænkt eksempel på en native ad på deres webavis.

Fotocredit: Metroxpress

Med dertilhørende tekst:

Kilde: Metroxpress 

En sådan native ad vil figurere således på websitet blandt webavisens artikler:

Fotocredit: Metroxpress

Teksten er skrevet uden yderligere konkret inddragelse af det annoncerende brand i form af brandnavn, logo eller lignende. Teksterne i native ads vil i de fleste tilfælde have et større fokus på modtageren. Det vil sige, at det i modsætning til traditionelle reklamer vil have færre direkte spottilbud, prisskilte eller nyhedsannonceringer og i højere grad fokusere på anvendeligheden af brandet for modtageren.

Men native ads findes på mange forskellige platforme og i mange formater. Her kan du selv udforske en række eksempler på forskellige typer af native ads:

Video-format
Volvo Trucks ’The Epic Split’ feat. Van Damme (Live-Test)

Kampagne
The ELLE Travel universe, SAS & Elle

Facebook
MX Partner Lab med Denmark’s largest live roulette for Maria Casino

Artikel-format
New York Times: Women Inmates: Why the Male Model Doesn’t Work

Og så kan du ellers lade dig inspirere og se listen over 2016’s vindere af Native Advertising Awards her.

Fremtiden

Spørgsmålet er så, hvad fremtiden for native advertising er? Er det et buzzword eller et annonceringsformat, der holder? Sam Rosen, som har titlen, Vice President of Marketing, hos The Atlantic udtaler følgende:

“Frem mod 2020 forventer vi, at de traditionelle annonceformater falder fra 75 pct. af markedet til under 50 pct., og pengene flytter over på forskellige content formater, herunder Native Advertising.”

Som det fremgår af citatet vil annonceformater fremover i højere grad bygge på forskellige content formater. Formater, der i højere grad fokuserer på relevans og værdi for forbrugeren og på at skabe en oplevelse, der vækker interesse og følelser hos forbrugeren. Om dette vil være i form af native advertising eller en helt anden form for annoncering er svært at sige, selvom meget peger i den retning – time will show.

Om skribenten:
mathilde
Navn: Mathilde Rouzé Prætorius
Beskæftigelse: Studerer Kommunikation på Roskilde Universitet med fokus på strategisk kommunikation, organisationskommunikation og digitale medier.
Twitter
LinkedIn

Tags: