Arbejder du med video? Få styr på produktionen

Af Alexander Kokkedal

Arbejder du med kommunikation, arbejder du nok med video. Et friskt, bredt udsagn at starte ud med. Du har mange mulige arbejdsopgaver som student på et kommunikations- eller marketingbureau, men video virker, så hvorfor ikke (også) arbejde med det?

I denne artikel får du nogle gode råd til, hvor i forløbet mod produktion af en video, du med fordel kan lægge den største indsats for at ende med det bedst mulige produkt, og der kommer løbende råd fra branchen, nemlig i form af videoproducenten Rahbek Media, der er nået til, hvor de er i dag, ved at have tilegnet sig mange erfaringer over flere projekter.

 

Det visuelle fænger

Social Selling Company berettede i maj måned om en surveyundersøgelse, de havde lavet. Deltagerne, folk på LinkedIn, skulle svare på, hvilken type indhold der bedst fængede deres opmærksomhed: Et rent tekstopslag, billede med tekst, video med tekst eller andet.

De nåede frem til, at det visuelle virker bedst. For 75 procent er billeder bedst, for 18 procent video. Der er ikke meget tilovers for den ensomme tekst. Den femtedel, som bliver fænget af video, skal der lefles for. Står du og skal lave videoer til folk på fx LinkedIn for din arbejdsgiver eller en kunde i butikken, kan du med en lille smule forberedelse og de rette processer gøre det godt og levere et resultat, der ikke møder mange rettelser fra kunden.

Rahbek Media har siden marts sidste år stykket en arbejdsgang sammen, der prioriterer kontakten med kunden og gør det lige til at gå i gang med at filme og klippe en video.

 

Hav kunden med i alle led

Rahbek Medias metode bygger på meget forberedelse i de indledende faser. Kunden skal som det første udfylde et creative brief-spørgeskema for at afklare, hvilken video kunden ønsker, hvem målgruppen er, på hvilke platforme videoen skal bruges og med hvilket formål.

Dette danner udgangspunkt for en mere omfattende research af kundens brand, der munder ud i et afklarende møde med kunden. Et moodboard stykkes sammen af billeder, farver, grafik mv. for at give Rahbek Media et hint om det visuelle indtryk, videoen skal efterligne.

Spørgeskema, moodboard og noter samles nu til et creative brief; en præcis beskrivelse af projektet med mål for produktion, ledsaget af et storyboard. Nu er det formelle på plads i præproduktionen. Tilbage er kun det praktiske med at aftale lokaliteter for filmning og evt. gøre kunden klar på aktivt at deltage i produktionen i form af interview til videoen.

 

Fix it in pre, not in post

Dermed har vi beskrevet præproduktionen i grove træk. Og kun præproduktionen. Alt skal være planlagt ned i detaljen, også selvom der under filmning er frihedsgrader, hvis det konkret giver mening at afvige fra storyboards. Ca. 20 procents plads til ”videreudvikling” af planen on-the-go, lyder det grove skøn fra Rahbek Medias stifter, Jeppe Rahbek.

Hans virksomhed har været igennem et forløb, du også kan komme ud for på det bureau, du arbejder på. Da Jeppe startede virksomheden, lå det meste af arbejdet i postproduktionen modsat præproduktion. Nu bliver den største indsats lagt, før kameraerne ruller, og det overflødiggør trangen til at helgardere sig ved at filme meget mere, end der er behov for.

”Vi får lavet et bedre produkt, end hvis du bare går ud og filmer løs. Samtidig oplever vi også, at kunder har færre rettelser til det produkt, vi laver, og så sparer vi reelt tid dér. Ved at udvide tiden i præproduktionen, sparer vi tid i postproduktionen,” udtaler Jeppe Rahbek, da jeg interviewer ham om processen frem mod produktion af video.

 

Find din niche, pris og touch

Hvis man vil tage skridtet og helliger sig videoproduktion som sin profession, råder Jeppe Rahbek folk til at finde sig en niche. Selv har Rahbek Media nicherne action, ungdom og sjovt nok ejendomsmæglere som deres tre vertikaler, de specialiserer sig i videoproduktion inden for. Ejendomsmægleres marketingstrategier er lidt en omvendt virkelighed, hvor de ikke annoncerer efter købere, men sælgere, hvilket giver nogle sjove opgaver.

Find din niche. Gentagelse fremmer forståelse. Vær ikke bange for at prissætte dig lavt i starten for at få opbygget nogle spændende cases. Det kan være svært at entrere markedet uden referencer. Og giv dine videoer et unikt touch. Folk skal kunne se, at det er dig, der har lavet videoerne.

”Når du selv skal producere video, er det allervigtigste at finde et udtryk, som du selv kan stå inde for. Vi prøver altid at skabe produktioner, som man kan se, kommer fra os, og det kan man se bl.a. på kamerabevægelserne, den måde det er klippet på, og den måde, farverne spiller på,” siger Jeppe Rahbek.

 

Om skribenten:

Navn: Alexander Kokkedal
Beskæftigelse: Redaktør i UNGKOM Nord | Studerer BA i Jura på Aalborg Universitet | Holder meget af tekstforfatning generelt og især med udgangspunkt i interviews. Har en extracurriculær interesse for kommunikation og hvordan man skriver fængende og forståeligt.