Branchelingoens A-Z

Velkommen til forkortelsernes verden. Sådan kunne titlen også lyde. 

For når man træder ind i kommunikationsbranchen, er det meget nyttigt at have en lille ordbog med, hvor forkortelser som CPO, CPV, TRP og (indsæt selv en uforståelig forkortelse) forklares. 

Sådan en ordbog får du serveret lige her 👇

Jeg har nemlig sat mig for at browse så godt som hele internettet igennem for branchens buzzwords, så du – og jeg – har et opslagsværk, næste gang hende CEO’en (kort for Chief Executive Officer – på dansk administrerende direktør), du følger på LinkedIn, deler et spændende opslag med spandevis af fremmedord. 

Ingen ved dét, som alle taler om

Indrømmet.

Artiklen udspringer primært af mit eget ønske om at være bedre klædt på, når det ene brancheord efter det andet popper op i spændende artikler, webinarer eller jobopslag.

Gennem min universitetsuddannelse har jeg nemlig ikke trænet, hvordan man siger ‘indhold’ på fem forskellige måder, men til gengæld har jeg styr på begreberne fra Bourdieu og Foucault. Noget, som desværre ikke giver meget street credit udenfor universitetets tykke mure. 

Samtidig har jeg gennem min research bemærket, at vi er mange i samme båd, så listen nedenfor er måske brugbar for andre end mig selv. 

Men først: Har vi brug for alle de brancheord?

Før vi bevæger os ind i junglen af buzzwords og fremmedord, vil jeg lige tilslutte mig bevægelsen mod ophobningen af unødvendige brancheord, hvor »gammel marketing-vin bliver hældt på nye flasker«, som Magnus Breum i dette debatindlæg meget rammende beskriver det.

For hvorfor er det egentlig, at vi komplicerer tingene? Lever vi ikke netop i en branche, hvor vores fornemmeste opgave er at gøre tingene simple for vores læsere, brugere og kunder? 

Jeg er på ingen måde hellig.

Jeg har da også en gang eller to smurt tykt på med fængende fraser uden rigtig at forstå meningen bag. Eller siddet nikkende til et møde, hvorefter Google hurtigt blev fundet frem, når ingen kiggede.

Men det er mit mål og min mission at medvirke til, at vi stopper med at pakke begreber og ord ind i nye vendinger, bare fordi det lyder smartere.

Den kritiske læser vil her nok undre sig over, hvorfor jeg overhovedet serverer en lang liste med forklaringer på brancheord, når jeg samtidig advokerer for, at vi skal stoppe med at bruge dem. Og det er da også et godt spørgsmål. 

Men jeg bringer dig listen, fordi jeg gerne – inden modbevægelsen for alvor slår igennem – vil hjælpe mine medkommunikatører med at blive klogere på, hvad der egentlig tales om. Fordi det netop ikke er Bourdieu og Foucault, der diskuteres på bureaugangene. Og fordi jeg er af den tro, at når man først forstår, hvad der tales om, er man i en bedre position til at kalde en spade for en spade – og content for indhold – fordi man faktisk er klar over, at det er det samme. 

Så her får du mit bud på kommunikationsbranchens A-Z, hvor jeg både fokuserer på de ord og begreber, som jeg efterhånden har fået godt ind under huden, men også nye begreber, som indtil nu har fyldt meget i mine Google-søgninger.

 

– Abribus, addressable og affiliate marketing

I min praktikperiode i efteråret stiftede jeg for første gang bekendtskab med ordet abribus (udtales a-pri-by), som er en betegnelse for de reklamestandere, du ser i bybilledet og ved busstoppesteder. Abribuses er efter min mening et undervurderet medie i en tid, hvor den digitale konkurrence er hård og dyr, og hvor danskerne ikke mindst er blevet så glade for at gå ture.

Addressable advertising henviser til markedsføring, hvor der målrettes indhold til specifikke brugere fremfor større målgrupper. Fx får brugere, der ser det samme program på TV2 Play, ikke nødvendigvis vist de samme reklamer.

Affiliate marketing er markedsføring med afregning baseret på performance. Afregningen sker således først i det øjeblik, at marketingarbejdet har ført til et salg, klik eller en kundehenvendelse. Pay-per-click (PPC) er en form for affiliate marketing.

 

for Benchmark

Benchmark er et ord, jeg tit er stødt på og har studset over.

Ordet refererer til en målestandard eller et fikspunkt, der bruges i branchen til at sammenligne resultater. Benchmarking bruges derfor ofte i kampagneevalueringer, og måske er du stødt på sætninger a la reklamen levede et resultat godt over benchmark. 

 

– Forkortelsernes grand master

Jeg har allerede introduceret flere af C-forkortelserne i indledningen. Og der er mange af dem. De fleste, som jeg har stiftet bekendtskab med, relaterer sig til cost, click eller customer, hvilket jo er vigtigt i den marketingvirkelighed, som vi lever i nu til dags. Lad mig eksemplificere:

CPM: Cost per Mille (pris pr. tusinde)

CPA: Cost per Action

CPO: Cost per Order

CPC: Cost per Click

CPV: Cost per View

CTR: Click Through Rate (gennemsnitlig antal klik pr. 100 visninger). 

CRM: Customer Relationship Management. Dette refererer til, hvordan virksomheden håndterer kundedata og anvender det i marketingøjemed. 

Et nyt ord i C-klubben, som man vist ikke kan komme udenom i 2021, er den sociale lydapp Clubhouse. Det er et medie, hvor brugere kan lytte med til præsentationer og deltage gennem diskussioner i virtuelle rum. Med sit invitation-only-format er mediet ikke kun blevet det nye eksklusive must-have i branchen. Det er i den grad også på alles læber (og LinkedIn-profiler!!).

Dog er appen (indtil videre) kun et klubhus for dem med iPhone. Hvad sker der for den device-diskrimination, Clubhouse? Og ja, der findes faktisk stadig kommunikatører med Android-telefoner – mig selv inklusiv.

 

D – Dark Posts og Display Annoncering

Selvom navnet ellers antyder det, skal vi med Dark Posts ikke ind på the dark web, men derimod ind på de sociale medier.

Dark Posts er målrettede annoncer på Facebook. Formuleringen dark kommer af begrebet dark advertising, som er en type onlineannoncering, der kun er synlig for annoncørerne selv og den målrettede gruppe af brugere. I den forstand er opslagene usynlige for alle dem, der ikke er en del af målgruppen.

Display Annoncering er også en type online annoncering og er egentlig det samme som bannerannoncering. Ja, kært barn har mange navne.

 

E – Engagement Rate

I det sociale medieunivers er det godt at kende til begrebet Engagement Rate.

Det henviser nemlig til hvor stor en del af dine følgere eller dem, der ser dine opslag, som interagerer med disse. Engagement rate kan udregnes på mange forskellige måder, men typisk undersøger man engagement by reach eller engagement by followers.

Engagement by reach udregnes således:
Alle interaktioner ved et opslag / rækkevidde ved opslag * 100

Engagement by followers udregnes således:
Alle interaktioner ved et opslag / antal følgere * 100

 

F for Frekvens

Frekvens er i sig selv ikke et begreb, der kræver meget hjernegrubleri, men indenfor markedsføring kan begrebet godt blive lidt teknisk (hvilket kan skræmme selv en Excel-nørdende humanist lidt). 

Der skelnes mellem bruttofrekvens og nettofrekvens, hvor førstnævnte beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set en annonce i en given kampagne mindst x antal gange – det vil sige akkumulerende frekvens – hvor sidstnævnte beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set en annonce præcis et antal gange i en given kampagne. 

 

G – GSR og Gamification

Nu bliver det spændende i mere end én forstand. GSR er nemlig kort for Galvanic Skin Response og er en metode til at måle følelsesmæssig stimulering ved hjælp af mængden af svedsekretion fra svedkirtlerne. Metoden anvendes fx ved testning af reklamefilm.

Gamification refererer til integrationen af spil-lignende elementer i markedsføring. Formålet er at få brugerne til at interagere med indholdet. Et eksempel på gamification er McDonalds’ påskeægsspil, hvor brugerne ved at samle påskeæg i appen kan vinde rabatter til brug i restauranten.

 

H – HubSpot

Endnu et ord, der dukker op hist og her, men hvor forståelsen aldrig rigtig har sat sig fast. Det har den heldigvis nu.

HubSpot er en virksomhed, som tilbyder en online platform, der er bygget specifikt til at håndtere virksomheders aktiviteter relateret til inbound marketing og marketing automation.

Mere konkret har HubSpot nogle værktøjer, der gør, at virksomheder løbende kan opsamle og behandle relevante data, som kan bruges til at konvertere leads og udvikle på kunder.  

Hos Brand Movers kan du læse mere om, hvad HubSpot kan. 

 

I – Inbound marketing og In-house

Og hvad er Inbound marketing så?

Begrebet henviser til, at virksomheder på deres egne kanaler deler relevant og hjælpsomt indhold – fx gennem blogindlæg, e-bøger og whitepapers – for at tiltrække potentielle kunder. Mindshares Medieordbog, som har hjulpet mig meget i tilblivelsen af denne liste, er et eksempel på Inbound marketing. 

I samme kategori finder vi begrebet in-house, hvor aktiviteter, fx marketingaktiviteter, udføres ‘in house’ – dvs. i virksomheden selv. I stedet for at outsource sin marketing til et reklamebureau udføres fx kampagner af virksomheden selv. Et eksempel herpå er The Barn, som er Arlas eget kreative mediebureau.

 

J for Jacking 

Ja, endnu et engelsk låneord, der kræver lidt yderligere forklaring.

Jacking betyder egentlig at stjæle, og i marketingsammenhænge henvises der ofte til newsjacking, hvor virksomheder eller organisationer udnytter nyheder eller offentlige begivenheder til at fremhæve deres eget brand eller produkt.

Et helt dugfrisk eksempel ser du nedenfor, hvor Innocent Drinks udnytter de engelske pubbers genåbning til at rette opmærksomhed mod deres egne smoothies. 

 

K – Konverteringsrate og de kære KPI’er

Ordet konverteringsrate har du nok hørt igen og igen, og det skyldes, at ordet så godt som henviser til, hvor godt en virksomhed er lykkes med sin kampagneindsats. Konverteringsraten udregnes i procent på baggrund af antal klik og konverteringer på en given kampagne. Har man fx fået fem salg ud af 100 klik, er kampagnens konverteringsrate på fem procent. 

En god konverteringsrate kan samtidig være en af virksomhedens KPI’er. KPI står for Key Performance Indicator og er altså det mål, som en virksomhed sætter for en kampagne- eller salgsindsats. Ofte har en virksomhed flere KPI’er som en del af indsatsen. 

 

L – Leads og Lead Ads

Måske har du hørt om leads, der er potentielle kontakter – både privatpersoner og virksomheder – som har en interesse i dit produkt eller ydelse? 

Gennem Lead Ads udnyttes kontaktens interesse i virksomheden. Helt konkret bruges Lead Ads til at få brugerne til at udfylde korte kontaktformularer, så virksomheden kan kontakte brugeren med konkrete tilbud, vareprøver eller nyhedsbreve. Brugeren får relevante tilbud og indhold, mens virksomheden får data og kontaktoplysninger på brugeren og måske en ny kunde.

 

M for Millennials og Marketing Automation

»Ved du overhovedet, hvad en walkman er?«

Hvis du er under 30, har du sikkert hørt det spørgsmål før. Spørgsmålet svinges ofte ud i forbindelse med en diskussion af millennials – de såkaldte digitale indfødte (selvom vi faktisk er vokset op med GameBoy, Walkman og Discman).

Millennials er et meget diffust begreb om dem, der var børn og unge ved årtusindeskiftet, og nogle kategoriserer det som personer, der er født mellem midt firserne og midt halvfemserne; andre som personer, der er født efter 1990. Uanset hvad betegner millennials en stor gruppe personer i meget forskellige livssituationer, hvorfor man skal være opmærksom på ikke at generalisere gruppen for meget.

Marketing Automation hører også til den digitale tidsalder, og begrebet beskriver, hvordan software bruges til at automatisere marketingaktiviteter. Fx kan indhold gennem e-mails eller sociale medier opsættes automatisk gennem nogle specifikke instrukser. Målet er – ikke overraskende – at optimere og effektivisere nogle processer i markedsføringen.

 

N – Nanoinfluencers

Måske ringer der en klokke hos dig, når du hører ordet mikroinfluencers, men hvad med nanoinfluencers?

Nanoinfluencers defineres som dem, der har under 1000 følgere, mens mikroinfluencere har mellem 1000 og 10.000 eller 50.000 følgere (der er lidt uenighed i branchen om, hvor grænsen går). Fordi det ofte er venner og bekendte, som følger nanoinfluencers, har de et stort troværdighedspotentiale for virksomheder.

 

O – Omnichannel og Organiske Posts

Omnichannel beskriver en tilgang indenfor markedsføring, hvor en virksomhed søger at sikre den samme brugeroplevelse på tværs af digitale, analoge og fysiske platforme. Målet er, at alle kanaler integreres, så kunder oplever én samlet brugeroplevelse gennem deres købsrejse. 

Organiske posts er opslag på sociale medier, der ikke er smidt kroner og ører efter. Organiske opslag performer således kun på baggrund af, at brugerne synes, at indholdet er relevant, hvilket kommer til udtryk gennem views, interaktioner, klik og delinger, og ved at opslagenes form lever op til algoritmernes stramme retningslinjer.

 

P – Programmatic og PPC

Endnu en gang skal vi en tur ind i det engelske sprog. Programmatic er en sammenkobling af ordene programme og automatic og er en teknologi, som bruges til at automatisere bannerannoncering, herunder køb og salg af digitale bannere.

PPC står som nævnt for Pay-per-click og betyder ganske rigtigt, at annoncører kun betaler i det øjeblik, hvor en bruger klikker på annoncen. PPC bruges især ved søgemaskineannoncering, fx på Google.

 

Q for Quality Score

Og lad os blive ved Google for en stund. Quality Score er nemlig et begreb, som Google bruger til at fastsætte en pris for en annonce gennem Google Ads, og hvor ofte annoncen vil blive vist på Google. Quality Score vurderes ud fra nogle kriterier fastsat af Google, som fx relevansen af websitets indhold i forhold til søgningen.

 

R – ROI og Retargeting

Måske har du hørt talnørderne fra dit studiejob snakke om ROI over frokosten?

ROI står nemlig for Return-on-Investment, som på dansk betyder afkast på investering, og som på humaniora kan oversættes til fortjenesten af den indsats, som er blevet spyttet i puljen. 

ROI udregnes ved at dividere fortjenesten med omkostningerne. Fx giver en kampagne med et afkast på 1000 kroner og omkostninger på 100 kroner en ROI på 10. 

Retargeting går ud på at ’ramme brugere igen’ – fx via bannere på websites eller annoncer på sociale medier. Når en bruger tjekker et produkt ud på en webshop og samtidig giver samtykke til websitets brug af cookies, sørger retargeting-metoden for, at produktet vises i bannere på andre websites eller sociale medier. 

Med Google Chromes udfasning af supportering af tredjeparts-cookies og Apples iOS 14-opdatering spændes der dog ben for ideen med retargeting, da brugerne i højere grad selv bliver herre over, hvilke dataspor de efterlader på diverse websites.

Det bliver interessant at se, hvad fremtiden byder på med retargeting, hvilket Anne Lindskov Hededal netop diskuterer i dette blogindlæg.

 

S – SEO, SEM og Splittest

På samme måde, som Google har magten over anvendelsen af tredjeparts-cookies, har Google også magten over din placering på Google, hvorfor du skal søgeoptimere dine tekster og billeder – både på websitet og i sitets metabeskrivelse.

SEO står netop for Search Engine Optimization, mens SEM står for Search Engine Marketing, som betegner annoncering på søgemaskiner. Grundprincippet i SEM er PPC, hvor annoncøren kun betaler, når der klikkes på annoncen. 

Splittest, som også kaldes A/B testning, er en metode, hvor to forskellige versioner af noget indhold – fx annoncer, opslag eller bannere – opsættes og sammenlignes for at teste, hvilken version der performer bedst. Oftest er det kun én del af indholdet, fx overskriften, billedet eller Call-to-action, som ændres fra version A til B, så der kan udledes, om det er overskriften, billedet eller noget helt tredje, der gør, at den ene performer bedre end den anden. 

 

T for TikTok og TRP

Indtil for nylig var TikTok for mig stadig en Ke$ha-klassiker fra de gode gamle nullere. Men nu må jeg vist hellere se det i øjnene: TikTok har fået en anden betydning hos størstedelen af befolkningen.

Det sociale medie TikTok har i skrivende stund 1.1 milliard brugere på verdensplan, og mediet er da også begyndt at vinde indpas i diverse sociale medier-strategier i det danske medielandskab. TikTok bruges til at generere små korte videoklip, som kan have en varighed fra 15 til 60 sekunder.

TRP er et knap så nymoderne begreb og står for Target Rating Points. Begrebet henviser til summen af rating points i en kampagne og bruges som indikation på hvor stor en del af målgruppen, der har set kampagneprodukterne. TRP anvendes i den forstand som sammenligningsgrundlag mellem kampagner.

TRP udregnes ved at gange nettodækningen (antallet af unikke brugere eller seere, der har set kampagnen mindst én gang) med den gennemsnitlige frekvens.

 

U for UX og UI

UX står for User Experience og drejer sig indenfor marketing om at højne brugeroplevelsen på fx websites gennem design, brugervenlighed og funktion.

Der arbejdes således med UX på et strategisk såvel som teknisk niveau. UI står for User Interface og omhandler i højere grad oplevelsen af brugerflader på fx smartphones eller websites. Begreberne er relateret til hinanden og bruges ofte i samspil med hinanden.

 

V – Virtuel Marketing

Endnu et kært barn med mange navne. Virtuel Marketing er synonymt med digital marketing og henviser derfor til alle de marketingaktiviteter, der sker i det digitale univers. 

 

W – Workflow

Workflow beskriver virksomheders arbejdsprocesser.

Gennem workflow management kan processerne optimeres og automatiseres, så der holdes styr på alle delelementerne. Det kan ske gennem mere eller mindre automatiserede systemer.

I mit specialearbejde anvender min makker og jeg listesystemet Trello til at holde styr på vores opgaver og processer. 

 

X – XML Sitemap

Med XML Sitemap skal vi tilbage til SEO og Google for en stund.

XML Sitemap oplister alle relevante sider på et website, så Google hurtigt og nemt kan finde og crawle dem. På den måde sikrer du, at Google finder alle dine relevante sider, og at Google lærer din websitestruktur lidt bedre at kende. 

 

Y – Youtube Marketing 

Ofte går tankerne på Facebook og Instagram, når man taler om markedsføring på sociale medier. Men glem ej Googles kreative lillebror, YouTube. For faktisk er YouTube ikke kun fyldt med vloggere og 5-minute workout videoer.

Ifølge HubSpot er platformen verdens andenstørste søgemaskine, hvorfor YouTube er oplagt i forhold til synlighed omkring virksomheders brand. Tænk bare: Hvor mange gange har du ikke selv skrevet ”how to…” i YouTubes søgefelt? Der er bestemt et potentiale. 

 

Z – Zero-cost Strategy

Sidst, men ikke mindst, kommer vi til det, som jeg kender helt ind til knoglerne: markedsføring uden omkostninger.

Zero-cost strategy er en markedsføringstrategi, hvor der ikke er finansielle omkostninger forbundet med indsatsen. At dele organiske opslag på sociale medier og SEO er eksempler på strategier, hvor der ikke nødvendigvis er en betaling indblandet. Og på den måde er strategien yderst effektiv set fra et økonomisk perspektiv – hvis man altså kan lave relevant indhold og SEO, som brugerne faktisk kan bruge til noget.

 

Tak, fordi du læste med!

Og tak til Mindshare for deres Medieordbog, som har været yderst hjælpsom i skabelsen af denne brancheordbog. 

Kirstine Landgrebe, forfatter af indlægget. Klik og connect på LinkedIN