SMW recap: Et CEO perspektiv på sociale medier

Skrevet af Kasper Wielandt 

Den 17. februar i år markerede begyndelsen på ’Social Media Week Copenhagen’ (SMW). I den forbindelse åbnede Børsen dørene op og bød alle interesserede indenfor til en snak om sociale medier med SAP’s danske co-CEO, Jim Hageman Snabe. Dette blev til en interessant samtale om SAP’s til stadighed stigende fokus på sociale medier og sociale engagement og Jim Snabes syn på de forretningsorienteret perspektiver og muligheder, som et konstant ’connected’ samfund konstituerer. Her følger et lille uddrag af pointer fra Jim Snabes besøg på Børsen. 

Narcissisme og det at lytte
SAP’s co-CEO gestikulerer ivrigt med armene fra den lille scene, der i dagens anledning er opstillet i Børsens imponerende mødesal, men ingen af de fremmødte kan høre, hvad han siger – mikrofonen er i uorden. En medarbejde haster hen imod dagens hovedperson, men inden han når frem, har Jim selv fikset problemet.

”Man er vel it-mand”, siger han smilende og kigger ud over de mange fremmødte. Teknikken virker, og moderator Christiane Vejlø spørger endnu engang ind til, hvad status er på sociale medier lige nu.

”Vi befinder os i den narcissistiske fase. Vi har mulighed for at fortælle, hvad vi laver, og udtrykke det vi oplever og så håbe på, at folk følger os eller ’liker’ vores output. I min verden er det ikke særlig produktivt, men det er en del af den læringsproces, der er nødvendig for at forstå mulighederne i de sociale medier”.

For Jim Snabe er sociale mediers potentiale blandt andet forankret i det brugeroutput og de data, som brugen at platformene genererer. For SAP’s topledelse handler det i høj grad om at blive bedre til at ’lytte’ til brugerne.

”Der er en grund til, at mennesker er født med to ører og én mund – vi bruger munden lige nu – vi lytter ikke. Det er der, vi skal bevæge os hen i næste fase. Det handler om at forstå, hvad det er folk har brug for”.

Tre fundamentale forandringer
Jim Snabe påpeger tre fundamentale perspektiver på, hvordan sociale medier har ændret samfundet og forbedret måden at føre forretning på globalt. Det første perspektiv handler om tilgængelighed og selvregulering. Vores viden og handlinger bliver gjort tilgængelige for omverden gennem sociale medier. Brugeren er blevet en ressource – for virksomheder og for andre brugere. Eksempelvis havde SAP fokus på social interaktion og crowdsourcing allerede inden sociale medier blev et buzzword. I 2004 introducerede SAP således et professionelt digitalt forum for deres brugere, hvor de kunne diskutere og vejlede hinanden. Platformen fik hurtigt to millioner besøgende hver måned, og 98,5 % af spørgsmålene blev besvaret af brugere, der ikke var ansat i SAP.

”Der er i høj grad mulighed for at opdage og reagere. Den enkeltes visdom er hurtig tilgængelig for andre”, påpeger Jim Snabe.

SAP har også lanceret SAP Social Media Analytics, der er et værktøj til at tage pulsen på sociale medier, eksempelvis omkring lanceringen af nye produkter, således at virksomheder kan regulere deres markedsføring og produktion i næsten realtid – ”det er som at se ind i fremtiden”, påpeger Jim.

Denne mulighed for at tage pulsen på forbrugerens holdninger og ønsker, leder hen til det andet perspektiv. Dette perspektiv retter sig mod mere bærdygtige forretningsmodeller. Industrialiseringens masseproduktion er blevet afløst af en mere individualiseret produktion.

”Gennem sociale medier er det muligt at lytte til kundens individuelle behov og levere til en individuel efterspørgsmål. På den måde kan man undgå en masse spild i systemet”, siger Jim Snabe.

Endelig forudsiger Jim Snabe, at verden inden for de næste 10-15 år vil opleve et innovationsboom. Dette boom sker i takt med, at flere og flere mennesker kommer online og dermed skaber en endnu større digital pulje af kompetencer, ideer og efterspørgsel. I fremtiden, såvel som i dag, må virksomheder således have fokus på et socialt engagement, for at kunne udvikle og forbedre de produkter, som kunden har brug for.

Således forudsiger Jim Snabe, at socialt orienteret marketing vil fylde 50% af hele SAP’s marketingsbudget inden for de næste tre år.

”Verden i dag er radikalt anderledes end for få år siden, og vi bliver nødt til at reflektere over, hvordan en virksomhed interagerer. Socialt engagement, at retænke hvordan vi interagerer, vil være centralt de næste 10-15 år”, slutter Jim Snabe. ´

Hvis du vil se hele arrangementet med Jim Hageman Snabe, kan du klikke her. (https://www.youtube.com/watch?v=U6KlNIwM7-s)

 

SAP kort fortalt

  • SAP AG er det største europæiske softwarefirma og det fjerdestørste i verden efter Microsoft, IBM og Oracle regnet efter omsætning. Firmaet har hovedsæde i Walldorf, Tyskland.
  • Grundlagt i 1972
  • 64,598 ansatte på verdensplan (2013)
  • Indtægter i 2013 på ca. 17 milliarder euro
Previous Article

Next Article


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.