Employee Advocacy 2.0

Employee Advocacy. Et buzzword, som SoMe-nørder og kommunikations- og marketingmedarbejdere har suget til sig siden sin opblomstring for et par år siden. Det handler om, at medarbejdere strategisk fungerer som digitale ambassadører – der med deres faglige viden eller oplevelser fra arbejdsdagen – får udbredt virksomhedens budskaber i deres eget sociale netværk. Alt sammen som led i virksomhedens corporate branding- og markedsføringsstrategi.

Af Camilla Bergmann

På de sociale medier kan vi vist ikke komme udenom, at vi – som brugere – stoler mere på det indhold, der kommer fra en personligprofil frem for en virksomhedsside. Med andre ord: Budskaber virker stærkere, når et menneske rækker ud til et andet i sit eget netværk. Det giver Employee Advocacy nye mulighed for at styrke virksomhedens branding, loyalitet og troværdighed blandt medarbejdernes sociale netværk.

Hvor er Employee Advocacy på vej hen?

Hvad har vi så gjort os af erfaringer i løbet af buzzword’ets levetid? For at få svar på det spørgsmål har jeg talt med Søren Bo Steendahl. Som Digital Direktør i Kadaver er Søren 100-meter mester i at vejlede og uddanne virksomheder i strategisk brug af Employee Advocacy.

Søren lægger ud: “Min erfaring er, at det er ganske få virksomheder, som rent faktisk har fået implementeret Employee Advocacy. Det er mit indtryk, at det er svært for virksomhederne at bruge det i marketings-øje-med, da det oftest er medarbejdere i HR-afdelingen, som sidder med opgaven og bruger Employee Advocacy, som led i deres rekruttering”.

Sociale medier på skoleskemaet

Brugen af sociale medier har skabt en balance mellem privat- og arbejdsliv, som med tiden er blevet mere og mere sammensmeltet. De sociale medier har skabt et talerør for den enkelte medarbejder til at styrke sin personlige identitet. Alligevel nævner Søren, at hans erfaring er, at det kan være svært for nogle medarbejdere at agere på de sociale medier, når de har virksomheden i ryggen. Det sværeste ved Employee Advocacy er, at mange medarbejdere synes, det er angstprovokerende at skulle være aktiv på vegne af virksomheden på de sociale medier”, siger Søren og nævner, at mange medarbejdere har forståelsen for de sociale medier, men hvordan de bruges konstruktivt er svært.

Løsningen er ifølge Søren Bo Steendahl at uddanne medarbejderne i, hvordan sociale medier bruges konkret og effektivt. “Man skal se på, hvilke medier den enkelte medarbejder godt kan lide at være på, og hvordan det hører sammen med den plan, som virksomheden har sat for Employee Advocacy”, fortæller Søren og påpeger, at alder på medarbejderen og brugen af sociale medier ofte går hånd i hånd. “Den nyudklækkede studerende finder det mere naturligt modsat den ældre aldersgruppe, der kan føle sig en smule utryg”, siger Søren. Og derfor kan uddannelse i brugen af de sociale medier være med til at bryde barrieren for de ældre medarbejdere.

Aktiv ledelse giver medarbejdere motivation

Hvordan motiverer man medarbejderne til, at bakke op om Employee Advocacy? “Den helt store faktorer er, hvis ledelsen ikke selv er synlig eller aktiv på de sociale medier, så er det en stor stopklods”, siger Søren. Der er altså en større tilslutning af medarbejderne, hvis ledelsen bakker op om projektet.

Planlægning skal hjælpe virksomheder ud af starthullerne

Det kan lyde komplekst og svært. Hvor skal man starte? Hvordan finder medarbejderne tid til, at lave opslag på sociale medier, når deres faglige arbejde med stramme deadlines og opmærksomme kunder skal passes?

Det skal prioriteres i medarbejdernes arbejdsopgaver og skemalægges, så det sker”, slår Søren fast og kommer med et praktisk eksempel på, hvordan det kan gøres: “Hver fredag inden fyraften sætter medarbejderen 20 minutter af til at finde to-tre historier, som kan bruges til opslag den efterfølgende uge.

Hvordan måles successen?

For at lykkes med Employee Advocacy, er det afgørende, at virksomheden finder de medarbejdere, som synes det er naturligt at dele opdateringer fra deres arbejdsliv på de sociale medier. “Man kan ikke tvinge medarbejderne, og det er en utopisk tanke, at vi kan få alle med, og vi skal acceptere at det kan vi ikke”, siger Søren og fortsætter: “Og derfor opstår dilemmaet, hvordan man succesfuldt får lavet et program, hvor det som udgangspunkt ikke 100 % kan lykkes. Spørgsmålet er derfor, hvordan kan man måle succes for Employee Advocacy i virksomheden?”. Det er – selvfølgelig – forskelligt fra organisation til organisation, hvordan det kan lykkes, og afhængig af, hvor aktiv den enkelte medarbejder i forvejen er på de sociale medier, fortæller Søren.

6 trin til din Employee Advocacy-strategi

Her til sidst skal du selvfølgelig ikke snydes for nogle konkrete tips til, hvordan din virksomhed kan komme i gang med at implementere Employee Advocacy.

Her kommer 6 trin til, at implementeringen kan lykkes:

  1. Sammensæt holdet af ambassadører fra virksomheden. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan holdet konkret bør sammensættes. Fælles for alle typer af hold indeholder beslutningstagere fx ledere og medarbejdere fra relevante afdelinger.
  2. Planlægning af holdets arbejde. Der skal planlægges: møder, content-plan, uddele ansvarsområder, samt sætte mål og delmål. Findes der i forvejen historier ude i virksomheden, som kan bruges? Og hvad motivere holdet for arbejdet?  
  3. Regler og adfærd for holdet på de sociale medier. Opsæt konkrete guidelines for, hvordan medarbejdere må omtale virksomheden.
  4. Analyse af den løbende aktivitet. Du kan måle og analysere stort set alle steps i processen. Opsæt nogle realistiske og brugbare måleparametre, så de skaber motivation i stedet for at være drænende.
  5. Evaluér arbejdet på holdet. Hvad går godt og knap så godt i forløbet? Evalueringen skal give afsæt for næste periodes planlægning og indhold.
  6. Distribution og gentagelse. Hvad fungerer bedst og hvilke gode erfaringer har vi gjort os af forløbet? Hvordan holder vi fast i det og bruger det fremadrettet i en kontinuerlig content-plan?

Mod på at implementere Employee Advocacy i din virksomhed?

Er din virksomhed i forvejen aktive med at bruge medarbejdere, som led i virksomhedens corporate branding- og markedsføringsstrategi, eller mangler du det sidste skub til at komme i gang? Jeg håber, at denne artikel gav anledning til inspiration og mod på at kaste sig ud i det. God arbejdslyst!

Om skribenten:

Camilla Bergmann

Navn: Camilla Bergmann
Beskæftligelse: 
Er cand.mag. i Kommunikation og arbejder med digital kommunikation og marketing i en IT-virksomhed.

Linkedin