Hey! Vi er her også!

UNGKOM er også alive and kicking i Odense, Aarhus og Aalborg. Ofte, når der tales om Unge Kommunikatører, tænker folk på UNGKOMs super seje og ambitiøse bestyrelse i København, hvilket nok er meget naturligt og typisk for branchen, da de fleste kommunikationsfaglige arrangementer og tiltag foregår i Region Hovedstaden. Men vi ér faktisk Unge Kommunikatører i hele landet.

I Odense, Aarhus og Aalborg kæmper en gruppe dedikerede kommunikationsstuderende benhårdt i bestyrelserne for at kunne præsentere spændende og nytænkende arrangementer med interessante og indsigtsfulde mennesker fra erhvervslivet. Inspirationen udspringer af arbejdet i København og tilpasses arbejdet i vores bestyrelser.

Det regionale bestyrelsesarbejde byder på både store udfordringer og mindst lige så store fordele. Udfordringen står hovedsageligt i at få gjort op med den gængse opfattelse af, at Unge Kommunikatører alene findes i København, og i at få gjort de fynske samt jyske studerende opmærksomme på UNGKOMs arbejde. Vores opfattelse er, at vigtigheden af netværk og engagement er mere fremtrædende i Københavnsområdet end det er på Fyn og i Jylland, men det er vi med til at ændre. Udfordringen ligger 100 procent hos os i bestyrelserne, og vi arbejder dagligt med at få udviklet og forbedret vores kommunikation og appel til de studerende. I denne forbindelse opstår fordelen ved bestyrelsesarbejdet i regionerne.

Vi arbejder med meget frie tøjler i regionerne, og for at appellere til en så bred målgruppe som muligt, søger vi at tænke kommunikation i sin allerbredeste forstand, hvad enten det er kropssprog, virksomhedskommunikation, oplevelsesdesign, informationsteknologi eller noget helt femte. Det, at vi ser kommunikation som en omskiftelig størrelse, mener vi, kommer vores medlemmer og andre studerende til gode, da vi som følge heraf kan tilbyde en række forskelligartede arrangementer. Alsidigheden kommer ligeledes os selv til gode, idet vi tillader os selv at tænke i anderledes baner, og dermed få indblik i en række skæve genrer. Inspirationen finder vi i forskelligheden i den enkelte bestyrelse samt gennem vidensudveksling på tværs af regionerne.

Som kommunikatører i regionerne er det oplagt at skabe et nært samarbejde med det ”lokale” erhvervsliv. Især i Odense og Aalborg arrangeres mange virksomhedsbesøg hos fremtrædende virksomheder i lokalområdet, og virksomhederne er mere end villige til at deltage. De ser, ligesom os, store fordele ved at investere tid i byens kommunikationsstuderende, da begge parter kan nyde godt af hinanden i fremtiden. I Aarhus har vi også stor succes med at tiltrække giganter som eksempelvis LEGO – en virksomhed som i høj grad tiltrækker mange unge. Man kan måske gå så langt som til at sige, at regionernes store styrke netop er brugen af de lokale og nære virksomheder, som præger regionen, hvorimod København kan tiltrække store erhvervsfolk.

Vi føler, at vi allerede nu har skabt nogle rigtig stærke netværk i alle regioner, og vi glæder os til at blive endnu større og endnu bedre til at tiltrække flere studerende og til at udvikle UNGKOM, hvad angår både netværk og arrangementer. Ikke mindst glæder vi os til at byde mange nye UNGKOM’ere velkommen i både Odense, Aarhus og Aalborg.

Rie, Søren og Sofie – formænd i regionerne

Previous Article

Next Article


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.