Rekruttering anno 2017

Du kender rammerne for den typiske jobsamtale: 30 minutters samtale, måske en personlighedstest og et efterfølgende afklarende opkald. Men er du nogle gange gået derfra med en ærgerlig fornemmelse af, at du måske ikke lige fik vist al din kunnen? Eller omvendt ikke fik helt styr på, hvad du potentielt skulle sidde med i virksomheden? Så læs med her og få indblik i en anderledes rekrutteringsmetode, der forsøger at gøre op med dette fænomen nemlig PeerPilot – som du i øvrigt kan afprøve til et af UNGKOMs events i marts.

PeerPilot

PeerPilot bliver på deres hjemmeside defineret som: ”Performance-based recruiting made easy”. Nærmere beskrevet betyder dette, at PeerPilot ”(…) automates the screening and assessment of job candidates based on their team behavior in a job-specific business challenge.”

PeerPilot er et rekrutteringsværktøj, hvor du deltager i en online case competition i samarbejde med andre anonymiserede ansøgere, hvor I sammen skal løse en virkelighedstro case stillet af en arbejdsgiver.

Denne platform benytter en række forskellige virksomheder sig af herunder Novo Nordisk, Grundfos og Siemens (Ibid.).

PeerPilot’s 6 faser

Når du som kandidat bliver stillet en case på PeerPilots platform, skal du igennem nedenstående seks faser. guide-rekruttering
Du bliver indledningsvist præsenteret for en case, hvor du bliver stillet en mission og challenge. Disse vil danne udgangspunktet for de øvrige fem faser. De fem faser, der følger, får dig igennem en idegenereringsfase, en udslusning af ideer og en udvikling af the full solution. Alle disse faser foregår i hold, hvor du i samarbejde med dine medkandidater skal udvikle ideer og løsninger til den stillede case.

Læs mere om selve processen på PeerPilots hjemmeside.

Men hvad karakteriserer PeerPilot?

Du kender til den typiske 30 minutters samtale, hvor du bliver adspurgt om din faglige profil. I visse virksomheder bliver denne samtale suppleret med en personlighedstest, som skal give arbejdsgiveren et indblik i dine styrker samt svagheder og generelle adfærd som medarbejder.

Andre gange er der større fokus på fagligheden, hvor du som kandidat bliver stillet en case med en udfordring, som du på bedste vis og i det angivne tidsrum skal løse.

Facebook er sågar begyndt at lave en funktion, hvor en arbejdsgiver kan lave en post med et jobopslag. Her skal du som ansøger klikke dig ind på posten og derigennem lave en ansøgning, der så sendes gennem Facebook’s Messenger-funktion til virksomheden. En alternativ metode i jobsøgning, som ikke er blevet set i Danmark endnu.

Det er blot et udsnit af rekrutteringsmetoder, så hvad kan PeerPilot, som disse metoder ikke kan?

Real-life cases: På PeerPilots platform bliver du givet en reel case stillet af en potentiel arbejdsgiver, hvilket giver en unik mulighed for at prøve kræfter med de opgaver, du kunne sidde med som medarbejder. Det er en måde, hvorpå du konkret kan vise dine styrker og samtidig også få en fornemmelse af, hvilke opgaver du kunne blive stillet på denne arbejdsplads.

Anonymitet: Kandidater fremstår anonyme hele vejen igennem rekrutteringsprocessen. Det skaber en gennemsigtig og neutral platform, hvorpå du kan deltage på lige fod med medkandidater.

Peers: Det er dine medkandidater, peers, der vurderer dine ideer igennem hele processen. Således bliver du vurderet af ligestillede fagfolk, der bedømmer dig på dine ideer og generelle input, hvilket fører mig videre til det næste punkt, som er samarbejde.

Samarbejde: Det er grundlæggende at kunne samarbejde på en arbejdsplads. At blive stillet i en situation, hvor samarbejde er altafgørende for rekrutteringsprocessen, som det er på PeerPilot, er en måde, hvorpå arbejdsgiveren kan teste dine samarbejdsevner i en konkret situation. Dette indbyrdes samarbejde med dine medkandidater betyder også, at du som kandidat i udviklingsprocessen ofte vil lade dig inspirere af dine medkandidater. På denne måde vil du have et helt andet udgangspunkt end til den klassiske samtale, hvor du står alene med idegenerering og casehåndtering.

Hvad kan det give dig som jobsøgende?

At afprøve denne platform kan give dig et indblik i erhvervslivet. Du er måske studerende som mig, og i så fald kan det nogle gange være svært at have føling med, hvilke opgaver man sidder med i forskellige stillinger og i forskellige virksomheder. Det kan faktisk også være en måde, hvorpå du undgår at sidde i en stilling, som ikke har de rammer eller opgaver, du regnede med eller bliver motiveret af. Således får du et kendskab til virksomheden, og til de forventninger du måtte have til den stilling, du søger.

I rekrutteringsprocessen giver PeerPilot dig et indblik i dine medkandidaters ideer og håndtering af den udleverede case gennem de forskellige faser. Dette kan virke indlysende, men det er grundlæggende at forstå, at dette input er unikt i og med, at du i næsten alle andre rekrutteringssituationer vil stå alene. Det er en stor fordel at få dette input fra dine medkandidater – det kan sætte en tankeproces i gang hos dig, og du kan potentielt undgå den velkendte klap, der går ned.

Samtidig kender de fleste til den nervøsitet, der opstår inden en jobsamtale. Denne rekrutteringsmetode giver dig mulighed for at sidde alene, undgå nervøsitet og kunne koncentrere dig om at vise dine styrker og din faglighed.

Og afslutningsvist får du et kendskab til dig selv gennem hele rekrutteringsprocessen. Det kan være svært at sætte fingeren på det, man interesserer sig for samt det, der karakteriserer én som medarbejder. Denne proces kan dog give dig en indsigt i dine styrker og svagheder – både individuelt og i samarbejdet med andre – altså en slags værktøj til selverkendelse. Det er et stærkt kort at have på hånden til næste samtale eller til et lignende projekt, hvor du i så fald har kendskab til din håndtering af arbejdsopgaver.

Hvor kan du afprøve det?

Sidder du tilbage med en følelse af, at det er en must try-platform, har du faktisk mulighed for at afprøve den til et af UNGKOMs events. Radius Kommunikation og UNGKOM samarbejder om et event, der løber af stablen d. 27 marts. For at kunne deltage i dette event skal du igennem PeerPilots rekrutteringsplatform ligesom skitseret ovenfor. Dette foregår mellem d. 13. og 17. Marts, hvor du skal afsætte 1 – 1.5 time på at deltage i denne case competition. Du er ikke bundet til at bruge al tiden på en gang, men kan fordele den, ligesom det passer dig på mobil såvel som desktop. På den måde får du adgang til et event, der beskrives således:

”Gennem korte og intense oplæg i bedste TED-stil fra Radius, Arla, Arriva og Valcon får du et unikt indblik i kommunikationsbranchen, og du får desuden muligheden for at fremlægge en minicase for dygtige branchefolk.”

De deltagere, der er kommet med den bedste og mest anvendelige løsning på PeerPilot, får muligheden for at videreudvikle ideen og efterfølgende præsentere den for en række af branchens dygtigste kommunikationsdirektører og rådgivere. Det er op til dig selv, i hvilken grad du ønsker at deltage. Det skal dog siges, at jo mere du deltager, jo mere vil du få ud af det selv. Hvis denne korte beskrivelse har givet dig blod på tanden, kan du sende dit navn og e-mail (som ikke offentliggøres) til info@radiuskommunikation.dk senest d. 10 marts kl. 09.00. Herfra vil du blive opdateret om den konkrete case og processen.

Du kan også følge med på nedenstående links:

Følg med på eventet: https://www.facebook.com/events/1853025734985400/

Og ikke mindst UNGKOM’s Facebook-side: https://www.facebook.com/ungkom

Om skribenten:
mathilde-praetorius
Navn: 
Mathilde Rouzé Prætorius
Beskæftigelse: 
Studerer Kommunikation på Roskilde Universitet med fokus på strategisk kommunikation, organisationskommunikation og digitale medier.
Twitter
LinkedIn