Transformative Technology

International keynote speaker Johanna Frelin, CEO Hyper Island, opridsede linjerne for nutidens og fremtidens kommunikationsbranche.

Virksomheder skal finde en metode til at transformere den analoge forretning til en digital, kløften mellem den yngre og ældre generation vil i en længere periode være meget udtalt, og fremtidens vindere bliver dem, der formår at udnytte de store mængder data om adfærd og forbrug, som vi genererer online. International keynote speaker Johanna Frelin, CEO Hyper Island, opridsede linjerne for nutidens og fremtidens kommunikationsbranche.

KomDagens anden internationale keynote hovedtema fokuserede på, at transformative technology ændrer menneskers adfærd – og at den forandring har indflydelse på alle virksomheder og organisationer. Virksomheder står i en kaotisk situation, hvor den nye teknologi driver forandringen meget hurtigt frem. Derfor er det vigtigt, at kommunikatører forstår både forskellen på generationerne og de muligheder og udfordringer, som den digitale udvikling har bragt med sig.

Kommunikatørernes rolle

Ifølge Frelin kan kommunikatører spille en vigtig rolle i forandringsprocessen ved at være dem, der spørger deres klienter og kunder: Hvilken branche er du egentlig i? Hvad er din vision, og hvad er din mission? Kommunikatørerne kan på den måde hjælpe virksomhederne med at forandre sig og blive mere digitale. Den store opgave bliver simpelthen at hjælpe virksomheden med at transformere den analoge forretning til en digitale, og Frelin havde blandt andet KODAK med som eksempel på en virksomhed, der ikke i tide indså, at forandringen var nødvendig. Tiden løb simpelthen fra KODAKs analoge forretning, der så sit marked overtaget af digitale platforme og tjenester. Frelin nævnte i sit oplæg også nyhedsbranchen, der netop nu kontakter Hyper Island med nødråb om hjælp.

Digitalt indfødte vs. den ældre generation

KomDagens store tema var involvering, og Frelin lagde blandt andet vægt på, at der i en længere periode vil være en kløft mellem de digitalt indfødte og den ældre generation. Frelin mener, at der i den ældre generation formentlig vil være nogen, der aldrig bliver digitale, så man skal som kommunikatør og virksomhed være forberedt på at målrette budskaber efter generationerne og på alle platforme det næste lange stykke tid – formentlig 10-15 år. Forandringen kommer, men virksomheden skal passe på med at tabe en målgruppe, fordi den overvurderer den digitale tilstedeværelse.

Big data – den digitale frontlinje

Frelin vigtigste pointe handlede om data, som den digitale frontlinje netop nu. Hver gang en bruger er online bliver der indsamlet store mængder data om dennes adfærd og forbrug, og Frelin forudser, at de virksomheder, der kan indsamle disse data, analysere dem og ud fra analysen formår at træffe strategiske beslutninger baseret på den store datamængde, kommer til at blive fremtidens vindere.

Previous Article