Engageret i forretningen

Der er forretning og fornuft i at involvere og engagere medarbejdere og brugere. På KomDag12’ var der vigtig viden at hente til studie og arbejdsliv om bl.a. fremtidens innovative forretningsmodeller og kunde- og medarbejderinvolvering.

 

På første rundes spor 1, ’Engageret i Forretningen’, var de veloplagte oplægsholdere Torsten Bjørn, Senior Director, LEGO System A/S og Carla Camilla Hjort, direktør, ArtRebels. Og Mikkel Jespersen, partner, 1508 A/S, satte rammerne for de to oplæg.

Forretningsmodellen skal være dynamisk og involvere

I ’04 indførte LEGO en innovationsramme, der ikke blot skulle sætte dagsordenen for virksomheden på øverste niveau, men som også skulle brydes ned til mindste niveau og gennemsyre den samlede organisation – fra company til task level, som Torsten sagde det. Det betyder, at man i LEGO tænker innovation både ift. business, products, communication og processes og hele tiden er opmærksom på at udvikle innovative indsatsområder yderligere; det var altså ikke en statisk forretningsmodel, der blev indført fra dag et, men en dynamisk model der har udviklet sig undervejs.

I oplægget fik vi eksempler på, hvordan den innovative forretningsmodel har skabt bruger- og medarbejderinvolvering. Internt er der gjort op med silotækning, og fx produktudvikling foregår nu i såkaldte kompetenceteams; 30 medarbejdere indgår i en fælles proces og repræsenterer tilsammen alle relevante afdelinger. Målet er hele tiden at udvikle produkter, som kan ramme markedet i øjenhøjde og imødekomme brugernes behov. Slutbrugeren involveres derfor på mange forskellige måder i den tidlige produktfase fx via brugergrupper, communities, spil og konkurrencer.

En erfaring LEGO har gjort sig er, at man ikke nødvendigvis behøver have et højt antal af brugergrupper. Brugergrupperne inddrager nemlig selv deres eget netværk, hvor de spørger efter ideer, inspiration osv. Man favner derfor langt bredere end de, lad os sige 10 mennesker, man vælger ud.

Communities skabes via fire følelser

Netop pointen om at brugergrupper involverer deres egne communities var noget Carla Camilla Hjort, direktør i ArtRebels, også gav en forklaring på.

Udviklingen, der skabes, kan beskrives med følgende fire følelser hos forbrugeren: I support, I matter, I belong and I care. Når man til at starte med har en Product Brand Cause, skaber man en ”støtte-følelse” hos forbrugeren (I support). Ved at benytte sig af Co-creation skaber man en ”betydningsfølelse” hos forbrugeren (I matter), og gennem det community, som langsomt opstår (via en af de platforme ArtRebels stiller til rådighed), skabes et tilhørsforhold (I belong). Dette leder til sidst til en følelse af engagement (commitment), og at forbrugeren har en klar og positiv holdning til produktet, som de vil forsvare (I care).

Det er denne proces ArtRebels faciliterer. ArtRebels hjælper kreative iværksættere med at skabe en bedre forretning og skaber ovenstående involvering gennem en lang række af selvudviklede platforme, som fx Rebel Academy der sammenkobler virksomheder og kreative. Eksempelvis henvendte De Danske Statsbaner sig med ønsket om at få flere unge til at tage nattoget. Via platformen udformede og organiserede ArtRebels en konkurrence, som blev sendt ud i alle deres netværk. Ud af 300 kreative og nyskabende bud blev én vinder valgt og tildelt en trailer, samt penge til at lave dens interiør. En trailer fordi ArtRebels også organiserer en årlig Trailerpark Festival til at promovere nye talenter.