Er du I-, T- eller måske Pi-shaped?

Af Elin Linding Jørgensen

Kan du finde ud af at samarbejde på tværs af forskellige discipliner? Hvad er din særlige ekspertise? Der stilles store krav til fremtidens medarbejder, ikke blot skal du have dybdegående viden i dit felt, du skal også kunne samarbejde og forstå andre ekspertroller. I-, T- og Pi-shaped er begreber, som bruges af virksomheder i ansættelsesprocessen til at anskue en persons kompetencer (IDEO og IBM for blot at nævne et par få). Derfor er dette begreber, som for dig er værd at sætte i relation til dine personlige fagligheder, og som kan bruges til at fokusere på, hvor du bør videreudvikle dig.


I – Individuel og dybdegående

Du finder dem nærmest i enhver virksomhed, de såkaldte I-Shaped mennesker. De er individuelle bidragsydere med en dybdegående ekspertise indenfor et bestemt område (deraf I’et), men de er ikke nødvendigvis stærke holdspillere. For mange individuelt-fokuserede mennesker på et team gør det svært at samarbejde, idet der er en tendens til kun at repræsentere sin egen synsvinkel. I stedet for en fælles udarbejdet beslutning på tværs af et team, bliver det en forhandling, hvor det stærkeste argument vinder i kampen om at finde en (lav) fællesnævner mellem alle synsvinkler.


T – Samarbejde på tværs

T-Shaped mennesker har to karakteristika, deraf brugen af bogstavet T som metafor. Den vertikale del af T’et er den dybdegående ekspertise, som en person besidder i et bestemt felt – tilsvarende den del I-shaped mennesker repræsenterer. Det kan være alt fra systemudviklere til social medie-eksperter. Den horisontale del af T’et er evnen til at samarbejde på tværs af disse ekspertiser. I princippet bliver den del dannet af to ting; først empati. I et godt samarbejde er det vigtigt at have evnen til at forstå andres baggrunde og perspektiver. Herefter netværk. Du skal være god til at netværke og kunne trække på andres ressourcer. T-shaped mennesker er således dem, der både har dybde og bredde i deres skillset og som i en samarbejdsproces bruger hinandens individuelle ideer og bygger videre på dem.


Pi – En ekstra dimension

I visse brancher hersker der også snak om Pi-shaped mennesker, marketingbranchen ikke undtaget. Her er bredde kombineret med ikke blot én, men to separate domæner af ekspertise, som netop skaber symbolet Pi. Grundene til dette ekstra ben er flere, men primært handler det i marketingbranchen om to ting; først og fremmest går det hele så stærkt, at en trend hurtig erstattes af en anden, hvorfor komplementære sæt af dyb ekspertise kan gøre en medarbejder ekstra værdifuld. Derudover har branchen brug for mennesker, der udover at fungere på tværs, evner at bruge både venstre og højre hjernehalvdel. Disse mennesker er således både analytiske og data-drevne, og samtidig forstår de den kreative proces omkring brands, storytelling og oplevelsesdesign.

At opdele mennesker i figurer kan virke noget sort-hvidt. Efter min overbevisning kan dette dog ses som et redskab til at anskue dig selv, og hvori du fagligt kan videreudvikle dig. Er du generalist? Er du for meget individuelt fokuseret? Har du en dybdegående ekspertise? Kan du komplementere den med endnu et ekspertdomæne? Kan du svare sikkert på dette, kan du både se, hvor du bør fokusere dine ressourcer, og samtidig kan du lynhurtigt fortælle din kommende arbejdsgiver, hvor dine styrker ligger.