Karakterræs og popularitet går i hver sin retning

Dette års optagelse af studerende på videregående kommunikationsuddannelser viser en himmelflugt i adgangskvotienterne og ansøgningstallene, men hvad drømmer de nye kommunikationsstuderende reelt om? Her får du årets top 10 over karakterræset og de populærere studier.

Af Pernille Vesterled, Bestyrelsesmedlem i UNGKOM København

Adgangskvotienterne på kommunikationsuddannelserne i år er et produkt af nogle meget kloge og kvikke hoveder, hvor Retorik på Københavns Universitet endnu engang indtager førstepladsen. Studiet er dog ikke populært blandt årets ansøgere sammenlignet med andre kommunikationsuddannelser, hvor kun 253 har søgt om optagelse. Kommunikationsuddannelsernes top 10 kan til forveksling ligne den fra 2012, da samme uddannelser topper, og kun få ændrer placering.

Den generelle tendens på Roskilde Universitet (RUC) viser et fald i ansøgere på 4,7 % i forhold til 2012. Dette gør sig dog ikke gældende for RUCs journalistiske bacheloruddannelser, som har oplevet en stigning i ansøgere, dog med markant lavere karaktergennemsnit på den samfundsvidenskabelige linje.

Top 10 over kommunikationsuddannelser – Adgangskvotienter

1. Retorik, Københavns Universitet 10,8

2. Film- og medievidenskab, Københavns Universitet 10,7

3. Humanistisk bacheloruddannelse + journalistik + andet fag, RUC 10,2

4. Kommunikation, KBH, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 10

5. Kommunikation, Aarhus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 9,9

6. Medievidenskab, Aarhus Universitet 9,8

7. Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse + journalistik + andet fag, RUC 9,2

8. HA (kom), CBS 9

9. Marketing og Management Communication, Aarhus Universitet 8,8

10. Interkulturel markedskommunikation, CBS 8,6

Dette år peger adgangskvotienterne og de mest populærere kommunikationsuddannelser i hver sin retning. I spidsen for de mest søgte uddannelser ligger Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt CBS. Ligesom de sidste par år ligger Journalistuddannelsen helt i top, og i år har 125 flere ansøgere end 2012 måtte kæmpe om de sparsomme 252 pladser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Top 10 over kommunikationsuddannelser – Ansøgertal

1. Journalist, Aarhus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 1575 ansøgere (252 optagne)

2. Visuel kommunikation, KBH, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 1249 ansøgere (85 optagne)

3. Interkulturel markedskommunikation, CBS 1050 ansøgere (240 optagne)

4. HA (kom), CBS 843 ansøgere (140 optagne)

5. Film- og medievidenskab, Københavns Universitet 786 ansøgere (99 optagne)

6. Engelsk og organisationskommunikation, CBS 773 ansøgere (100optagne)

7. Medievidenskab, Aarhus Universitet 629 ansøgere (110 optagne)

8. Dansk, Københavns Universitet 605 ansøgere (230 optagne)

9. Marketing og Management Communication, Aarhus Universitet 560 ansøgere (105 optagne)

10. Journalistik, SDU 521 ansøgere (92 optagne – alle optaget)

Uddannelserne med de skyhøje adgangsgivende karakterer er dermed ikke de mest søgte af de kommende studerende. Både journalistuddannelsen og Visuel kommunikation, som kan bryste sig af de højeste ansøgningstal, har optagelsesprøver, hvor 12tallet ikke er det afgørende. Visuel kommunikation er herudover en af de sværeste kommunikationsuddannelser at blive optaget på, hvor kun 7% bliver tilbudt en plads. Ligeledes har 94 % ansøgere til Fotojournalist modtaget et skuffende afslag, og hermed besætter Danmarks Medie- og Journalisthøjskole de to sværeste kommunikationsuddannelser at blive optaget på procentvis.

De anvendte ansøgertal tager ikke hensyn til den studerendes prioritering af uddannelserne. Uddannelser, som senere i uddannelsesforløbet kan fører til en kommunikationsuddannelse, er ikke medtaget (eks. Roskilde Universitets Humanistiske Bacheloruddannelse).

Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, fivu.dk, KOT, Hovedtal 2013

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *